StartSitemap / översikt / struktur / karta över webbplats Mogensen.se på svenskaMogensen.se in english

Ordlista

 

Anrikning

process för att öka andelen önskvärt material genom avskiljning av icke önskvärt material.

 

Avdammning

En reningsprocess under vilken damm och andra fina föroreningar avkiljs. Avdammning kan genomföras både genom pneumatiska medel och genom torrsiktning.

 

Avskumning

Avlägsnandet av avvikande korn i materialströmmen. Vanligtvis oregelbundna större korn.

 

Avvattningssikt

En sikt som används för att separera vatten från fast material.

 

Bulkmaterial

 

Finsiktning

finsiktning är siktning av små partiklar. Finsiktning utförs ofta i slutet av en process för att producera de slutliga fraktionerna.
Se även: siktning

 

Fraktionering

 

Färgsorterare

En färgsorterare är en anordning som delar upp en blandning av partiklar i grupper beroende på partiklarnas färg. Till exempel för att skilja färgat från ofärgat glas.

 

Sikt, siktmaskin

En sikt är en anordning som delar upp en blandning av partiklar i två eller flera grupper beroende på partiklarnas storlek.

 

Sikta, sålla, sovra

Att dela upp korn i grupper beroende på deras storlek.

 

Siktduk

 

Siktning

Användandet av en eller flera siktar för att separera partiklar efter definierade storlekar.

 

Siktverk

1. den maskinella utrustning som används inom industriella tillverkningsprocesser för att dela upp material i grupper baserat på kornstorlek.
2. anläggning inom vilken en industriell siktningsprocess äger rum; ett sikthus.

 

Sizer

Produktnamn för den en typ av siktmaskin som är framtagen av Fredrik Mogensen AB.

 

Storlekssortering

 

Torkning

Torkning är en process där termisk energi förångar fukt blandat med eller bundet i produkten.

 

Torrsiktning

Siktning av relativt torrt material.

 

Vibrationssikt, skaksåll

En sikt som med vibration tilldelar materialet en rörelse och på så sätt ökar kapacitet och effektivitet.

 

Vibratortransportör

Ränna eller tråg av stål som med hjälp av vibrationer transporterar ett material; vanligtvis bulkmaterial.

Kontaktinfo

Fredrik Mogensen AB

Sveavägen 26

SE-544 50 Hjo, Sweden


Tel: +46 (0)503-323 40

Fax: +46 (0)503-138 78

 

info@mogensen.se

www.mogensen.se

 

Ordlista

Siktmaskiner, siktutrustning, siktning, storlekssortering, sizer, bulkmaterialhantering, fraktionering, vibrationssiktar etc. Läs mer...

 

Se informationsfilmen om Mogensen och vad vi kan erbjuda dig »